Poslovna zona Gornji Hrastovac

Poslovna zona Majur

Kontakt osoba: Klementina Karanović
Grad/Općina: Općina Majur
Pozicija u gradu/općini: Općinska načelnica
E-mail: opcina-majur©sk.htnet.hr
Telefon: +385 (44) 859 092