Poslovna zona Donji Kukuruzari

Kontakt osoba: Lucija Matković
Općina: Donji Kukuruzari
Pozicija u općini: općinska načelnica
E-mail: lucija.matkovic@donji-kukuruzari.hr
Telefon: +385 (0) 44 857 021