Društveni dom Cerovljani

Društveni dom, Živaja

Farma Jelas

Hrvatski dom, Baćin I

NA, zemljište

Magazin i dvorište

MESNICE FIOLIĆ u stečaju

Oranica u Varošištu

Petra Berislavića 39, PP1

Petra Berislavića 39, PP6

Petra Berislavića 39, PP10

Petra Berislavića 39, Stan br. 2

Poslovna zona I Poloj

Stambeno poslovni prostor

Stara škola Slabinja

Zgrada mješovite uporabe

Kontakt osoba: Željka Vuković
Općina: Hrvatska Dubica
Pozicija u općini: zamjenica općinske načelnice
E-mail: nacelnica@hrvatska-dubica.hr
Telefon: 044 855-002