Vlada RH je na sjednici donijela Odluku o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, za koje je u 2021. godini u proračunu osigurano 20 milijuna kuna.

Cilj je tih programa, koji se provode u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. i Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024., pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Provode se na području jedinica lokalne samouprave koje su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, stekle status potpomognutog područja i s udjelom više od 5 posto pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu, prema Popisu stanovništva iz 2011.

Njima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture, kao i financijski instrumenti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.
Izmijenjena je i dopunjena Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

(Izvor: razvoj.gov.hr)