Naziv natječaja: Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje konkurentnosti i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljen: 26.3.2021.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko

Prihvatljivi iznos:
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 18.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi troškovi:
– Prihvatljivi materijalni troškovi: ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva, restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
– Prihvatljivi nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente ili licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
– Prihvatljivi opći troškovi: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Sažetak natječaja:
Svrha Natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Rok za predaju dokumentacije:
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 20.04.2021 – 20.05.2021. godine

Kontakt odjel:

Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr

Link: https://www.lag-petrova-gora.hr/objava_natjecaja_to_1.1.1.html