Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave Regionalni koordinator SMŽ – izmjene

Plan Nabave Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije – 2020 i izmjene

Plan Nabave 2020

Plan Nabave Regionalni koordinator SMZ 2019

Plan nabave Regionalni koordinator SMŽ 2018