Četvrtak, 9 srpnja, 2020
Naslovnica Blog Stranica 80

Tematske rute “Putevima rimskih careva i dunavski put vina”

Kako bi se povećali turistički i kulturni kapaciteti na tematskim ruta „Putevima rimskih careva i dunavski put vina“, Zsolnay Heritage Management Ltd i Dunavski Centar za Kompetenciju otvorili poziv za aktere CCI-a, u okviru SDITOROMAN projekta.

Ako se nalazite u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj ili Rumunjskoj i imate proizvod ili iskustvo povezano s tumačenjem rimske kulturne baštine za koju biste željeli postati dio šire kulturno-turističke mreže, a time i šire publiku, svakako provjerite poziv na linku OVDJE

Posjet djece Dječjeg doma Vrbina!

U sklopu “naše” humanitarne akcije u utorak, 4.prosinca 2018. godine su nas posjetila djeca iz Dječjeg doma Vrbina.

Ovom akcijom željeli smo ih razveseliti i uljepšati predstojeće blagdane, a darivanje je uveličao sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i njegov zamjenik, Roman Rosavec. Klinci su za nas izradili “PLAKAT ŽELJA”, a mi smo sretni što smo ih uspjeli sve ispuniti.

Ako puno malih ljudi na puno malih mjesta učini puno malih stvari onda oni mogu promijeniti lice zemlje! 

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje.

Više o Natječaju pročitajte OVDJE.

 

Održane su radionice o financijskim instrumentima za ruralni razvoj

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Sisak, Gradom Novskom i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održala je u ponedjeljak, 3.12.2018. godine u Sisku i Novskoj odličnu radionicu o financijskim instrumentima za ruralni razvoj koje sufinancira EU.

Cilj radionice je predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj. Svrha im je potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora. Osim povoljnijih uvjeta od tržišnih, omogućavaju financiranje vrsta troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

Dođi na radionicu!

Zanimaju Vas financijski instrumenti za ruralni razvoj?

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Sisak, Gradom Novskom i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj.

Radionica će se održati u Sisku i Novskoj, a ulaz je besplatan:

  • 3.12.2018. u Sisku, u zgradi Hrvatske gospodarske komore, Kranjčevićeva 16, 44000 Sisak, s početkom u 13:00 h
  • 3.12.2018. u Novskoj, u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 3, 44330 Novska s početkom u 16:00 h

 

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Otvoren je natječaj za tip operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi se podnose od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE

Radni sastanak za projekt Sava route!

U utorak, 27.11.2018. godine održali smo sastanak povodom prijave projektnog prijedloga radnog naziva Sava route na otvoreni Poziv Interreg IPA CBC (Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro). Na sastanku su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica kroz čije gradove ruta prolazi.

Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija, a partneri su: Sindikat biciklista, Institut za turizam, Sisačko-moslavačka županija, Centar za životnu sredinu (BiH) i Opština Gradiška (BiH).

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Regionalni centri kompetentnosti (RCK) mjesta su izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično).

Putem ovog Poziva ulagat će se u infrastrukturu i opremu regionalnih centara kompetentnosti. Strategija pametne specijalizacije identificira sektore poljoprivrede, strojarstva, turizma i ugostiteljstva, elektrotehnike i informacijske tehnologije te zdravstvene zaštite kao napredne u kontekstu doprinosa daljnjem razvoju regije, stoga će se infrastrukturno ulaganje fokusirati na osnivanje regionalnih centara kompetentnosti u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 563.294.117,66 HRK. Više informacija OVDJE.

[“Naša” humanitarna akcija]

U utorak, 27. studenog 2018. godine smo posjetili Gradsko društvo Crvenog križa Sisak i predali im donaciju, koju smo skupili u „našoj“ humanitarnoj akciji za socijalno ugroženo stanovništvo grada Siska odnosno za korisnike Socijalne samoposluge.

Ako puno malih ljudi na puno malih mjesta učini puno malih stvari onda oni mogu promijeniti lice zemlje!

Socijalna samoposluga nalazi se u Sisku, na tržnici u Capragu i djeluje od veljače 2015.godine s ciljem prikupljanja i podjele osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda socijalno ugroženim obiteljima i građanima s područja Siska.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Cilj Poziva je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjila bi se količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH.

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Rok dostave projektnog prijedloga je 26. prosinca 2018.

Više informacija OVDJE.