Proces industrijske tranzicije NUTIS 2 koji je obuhvatio regije Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske po metodologiji Svjetske banke započeli su u prosincu 2020. godine Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i županije. Planovi za industrijsku tranziciju triju regija usvojeni su u studenome 2021. od strane župana kao članova Koordinacijskih vijeća za Panonsku, Sjevernu i Jadransku Hrvatsku. Po usvajanju planova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je, kao koordinacijsko tijelo provedbe industrijske tranzicije, pristupilo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti (RLV) raspisom javnih poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima triju regija te uspostavi strateških foruma za svaki RLV. 

“Već od studenoga 2020. godine kada smo započeli sa izradom naših novih Operativnih programa, znali smo da jedan od stupova na kojem temeljimo daljnja ulaganja upravo iz fondova, a posebno ovog regionalnog Operativnog programa, Integriranog teritorijalnog će sigurno biti industrijska tranzicija naših regija. Već tada smo imali podijeljenu Hrvatsku po statističkim regijama, dakle četiri NUTS2 statističke regije, tri od kojih su ispod prosječno razvijene, govorimo o Panonskoj Hrvatskoj sa 8 županija koje imaju 41% prosjeka BDP-a Europske unije. Sjeverna Hrvatska je na 48%, a Jadranska Hrvatska na nešto više od 61%. Dakle sve ove tri regije su i prema tim pokazateljima jasno pokazale da treba veći fokus, veću snagu upravo usmjeriti na ciljana ulaganja, direktno po samim regijama. Jedina regija u Republici Hrvatskoj koja je iznad prosječno razvijena i to kada govorimo u kontekstu Europske unije je naravno Grad Zagreb”, kazala je ministrica Tramišak.

Grad Zagreb stoga nema izrađen poseban Plan industrijske tranzicije, već je ovo teritorijalni pristup kako bismo dalje dali bolje i kvalitetnije prilike u gospodarstvu u ove sve tri regije, rekla je. „Planove industrijskih tranzicija regija koje su ispod prosjeka razvijenosti Europske unije izradili smo u partitivnom procesu sa zainteresiranim poduzetnicima, znanstveno-istraživačkim organizacijama, akademskom zajednicom, regionalnim agencijama, županijama i gradovima. On već sada daju svoje obrise i prve pozive očekujemo odmah po odobrenju operativnih programa“, rekla je ministrica razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Ministrica je rekla kako su po prvi puta Plan industrijske tranzicije radili zajedno sa gospodarstvenicima i veliko je zadovoljstvo vidjeti veliki odaziv, a posebno u prvim pozivima gdje ima više od 1200 poduzetnika malih, srednjih i velikih i velikih koji su se javili za aktivno sudjelovanje u kreiranju akcijskih planova. “Ono što je cilj i fokus je da temeljimo na onim granama gospodarstva daljnji razvoj onim poduzetnicima koji su se prepoznali kao nositelji tranzicije, kao nositelji gospodarstva, ali koji moraju omogućiti jednak pristup svima drugima. Dakle osim već postojećih gospodarstvenika i poduzetnika, koji će se javljati u regionalnim „lancima“ vrijednosti, na naše javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, biti će prilika i za novoosnovane tvrtke, dakle i za start-up-ove i upravo ovdje vidimo i važnu i veliku ulogu i HAMAG-BICRO, i gospodin Vrbanec je danas ovdje s nama, koja će biti ona poduzetnička potporna inicijativa kao glavna koja će pomoći u svakoj od županija, rast i razvoj novih poduzetnika i novih start-up-ova”, naglasila je ministrica.

Izvor: Ministartstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije