Naziv natječaja: Novi EUCF poziv za prijave gradova za podršku u razvoju održive energije

Objavljen: početkom srpnja

Link: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html

Prihvatljivi korisnici: Općine i lokalne vlasti, grupe općina/lokalnih vlasti, kao i lokalni javni subjekti koji okupljaju općine/lokalne vlasti smještene u državama članicama Europske unije (EU-27), državama EEA-EFTA Island, Lihtenštajn i Norveška te u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prihvatljivi iznos: 60.000 € fiksni iznos

Prihvatljivi troškovi: razvoj investicijskih koncepata – plaće djelatnika ili podugovaranje vanjskih suradnika (CBA analize, stručne analize, pravne analize, društvene studije, analize tržišta, financijske analize i sl.)

Sažetak natječaja:  Četvrti poziv European City Facility (EUCF) otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. godine. Radi se o inicijativi pokrenutoj u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora

European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

Rok za predaju dokumentacije: 30. rujna 2022. godine u 17:00 sati

Kontakt odjel: EU odjel

euodjel@simora.hr