S početkom nove školske godine započinje i provedba projekta “Idemo na obrok” kojim osiguravamo školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva. Prijavitelj ovog projekta je Sisačko-moslavačka županija, a vrijednost mu je 999.713,61 kn (100% bespovratno).

U projektu sudjeluje ukupno 22 osnovne škole kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija: OŠ Dvor, OŠ Braća Radić, I.OŠ Petrinja, OŠ Ivan Goran Kovačić, OŠ Popovača, OŠ Dragutina Tadijanovića, OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Ivo Kozarčanin, OŠ Mate Lovraka, OŠ Jabukovac, OŠ Gvozd, OŠ Glina, OŠ Rajić, OŠ Sunja, OŠ Zorke Sever, OŠ Jasenovac, OŠ Josipa Kozarca, OŠ Ludina, OŠ Mladost, OŠ Novska, OŠ Vladimir Nazor. Pravilna i zdrava prehrana je glavni preduvjet kvalitetnog rasta i razvoja učenika, no i temelj za uspješno obrazovanje. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, jedna od osnovnih životnih potreba je i prehrana, no kako nisu svi u mogućnosti financirati istu, ovim projektom školska prehrana će se osigurati za sve potrebite. Strategija ovog projekta zasniva se na nekoliko prioriteta: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kao i smanjenje nejednakosti u društvu, sprečavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenje broja siromašnih i socijalno isključenih osoba, uspostava koordiniranog sustava podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom „Idemo na obrok“ osigurat će se školska prehrana za 967 djece.