Završni događaj projekta Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj održan je jučer, 22. travnja u Zagrebu i kruna je dvogodišnjeg predanog rada OECD-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Cilj događanja bio je predstaviti glavne nalaze i političke preporuke iz izvješća OECD-a, Prema uravnoteženom regionalnom razvoju (Towards Balanced Regional Development in Croatia) te o njima raspraviti s predstavnicima državnih tijela koja podupiru regionalni razvoj, agencijama za regionalni razvoj, županijama, gradovima i općinama kao i nevladinim organizacijama.

Na prezentaciji koju je OECD prikazao prisutnima, istaknuti su napredak, izazovi i prilike Hrvatske u četiri ključna područja – trendovi regionalnog razvoja za razdoblje 2010. – 2022., okvir upravljanja regionalnim razvojem, instrumenti i prakse planiranja regionalnog razvoja, sredstva i financiranje regionalnog razvoja, a prisutni su raspravljali o glavnim nalazima i lekcijama usvojenim kroz ovaj projekt.

Cilj projekta Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj bio je unaprijediti višerazinsko upravljanje i strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja trajanja projekta, OECD je organizirao razne forume za razmjenu znanja i proveo aktivnosti izgradnje kapaciteta.