Razvojna agencija SI-MO-RA prijavila je dvanaest projekata na Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. 

Kroz ove projekte energetski će se obnoviti 12 zgrada javnog sektora u Sisačko-moslavačkoj županiji, četiri zgrade Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, tri područne škole Kozarice, Piljenice i Nova Subocka, dvije zgrade Tehničke škole Kutina, osnovna škola Dvor te osnovna i srednja škola u Hrvatskoj Kostajnici.

Cilj ovih projekata je integralna energetska obnova koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.