Naziv natječaja: Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Objavljen: 09.07.2021.

Link: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost turističkih agencija, a čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19.

Prihvatljivi iznos: Cilj dodjele potpore turističkim agencijama je nadoknada dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja, uz uvjet da ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po zaposleniku u turističkoj agenciji (u odnosu na prosječan broj zaposlenih na godišnjoj razini za 2020. godinu). Jednom korisniku može se odobriti, temeljem Javnog poziva, samo jedna potpora.

Prihvatljivi troškovi:
Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:
– trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
– trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže,
– trošak odvoza komunalnog otpada,
– trošak komunalne naknade,
– trošak direktne spomeničke rente,
– pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
– trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
– trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
– trošak održavanja informacijskog sustava,
– trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,
Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Sažetak natječaja:
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju programa za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog sektora te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID – 19, kojom nastavlja s mjerama pomoći namijenjenim pogođenim sektorima, uključujući sektor turizma. Cilj je Programa doprinijeti pokretanju i normalizaciji tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije, kroz mjeru jednokratne državne potpore male vrijednosti.

Rok za predaju dokumentacije: 30.07.2021.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr