Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu.

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište/prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije.

Prihvatljivi troškovi i prihvatljivi iznos financiranja:

 1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada autohtone sorte škrlet na površini od najmanje 0,10 ha u vinogradarstvu
  Intenzitet potpore po korisniku:
  -do 40 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna
  – do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 40.000,00 kuna za profesionalne
  – do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
 • Nabava nacionalne teglice za med Hrvatskog pčelarskog saveza sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla
  Intenzitet potpore po korisniku: do 1,00 kune/nacionalnoj teglici za med Hrvatskog pčelarskog saveza
 1. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 • Poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka
  Intenzitet potpore po korisniku:
  – do 2.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 8.000,00 kuna
  – do 2.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 10.000,00 kuna za profesionalne poljoprivrednike
  – do 2.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 12.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
 • Nabava rasplodnih licenciranih bikova
  Intenzitet potpore po korisniku za nabavu:
  – do 60 % iznosa računa, a najviše do 6.000,00 kuna
  – do 60 % iznosa računa, a najviše do 8.000,00 kuna za profesionalne poljoprivrednike
  – do 60 % iznosa računa, a najviše do 10.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
 • Uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje)
  Intenzitet potpore po korisniku:
  – do 2.000,00 kn/licenciranom pastuhu, a najviše do 4.000,00 kuna
  – do 2.000,00 kn/ocjenjenoj/klasiranoj kobili, a najviše do 10.000,00 kuna
  – do 1.000,00 kn/grlu svinje (krmače i/ili nerastu), a najviše do 5.000,00 kuna
 • Nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova
  Intenzitet potpore po korisniku za nabavu-nazimica:
  – do 2.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 6.000,00 kuna
  – do 2.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 8.000,00 kuna ukupno za profesionalne poljoprivrednike
  – do 2.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 10.000,00 kuna ukupno za mlade poljoprivrednike
  Intenzitet potpore po korisniku za nabavu-nerasta:
  – do 2.000,00 kn za uzgojno valjanog nerasta, a najviše do 4.000,00 kuna

Intenzitet potpore po korisniku za vlastiti uzgoj-nazimica:

– do 1.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 4.000,00 kuna
– do 1.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 6.000,00 kuna ukupno za profesionalne poljoprivrednike

– do 1.000,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 8.000,00 kuna ukupno za mlade poljoprivrednike

 • Nabava rasplodnih ovaca i koza
  Intenzitet potpore po korisniku:
  – do 600,00 kn po grlu, a najviše do 6.000,00 kuna
  – do 600,00 k po grlu, a najviše do 8.000,00 kuna za profesionalne poljoprivrednike
  – do 600,00 kn po grlu, a najviše do 10.000,00 kuna ukupno za mlade poljoprivrednike
 • Pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda
  Intenzitet potpore po korisniku:
  – 1-50 košnica, 10 kuna/košnici
  – 51-150 košnica, 10 kuna/košnici, a najviše do 1.000,00 kuna
  – 151-300 košnica, 10 kuna/košnici, a najviše do 2.500,00 kuna
  – 301 i više, 10 kuna/košnici, a najviše do 3.500,00 kuna
 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
  Potpora za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje dodijelit će se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha.
  Intenzitet potpore po korisniku:
  – najviše do 1.500,00 kuna/ha
  – najviše do 2.500,00 kuna/ ha za profesionalne poljoprivrednike
  – najviše do 3.000, kuna/ha mlade poljoprivrednike

Sažetak natječaja:
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi prihvatljivim korisnicima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu. Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: provodi ih prihvatljiv Korisnik, realiziraju se na području Sisačko-moslavačke županije, prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom te fakturirani i plaćeni u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Rok za predaju dokumentacije: Od 31.10.2022. do 21.11.2022. godine

Kontakt odjel: Ruralni odjel
044/660-116, 095/308 9201, ruralni@simora.hr

Link: https://smz.hr/natj/javni/106-smz/njp/poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/9703-javni-poziv-za-poticanje-razvoja-poljoprivrede-u-sisacko-moslavackoj-zupaniji-za-2022-godinu