Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO).

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb

Prihvatljivi iznos financiranja: 

1.002.088,50 (133.000,00 eura) – 100.005.418,50 (13.273.000,00 eura) (maksimalni iznos potpore 70%)

Prihvatljivi troškovi: 

  • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
  • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
  • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
  • Projektantski nadzor;
  • Stručni nadzor građenja;
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
  • Aktivnosti upravljanja.

Sažetak natječaja:

Izgradnjom postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada doprinosi se postizanju sljedećih ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom:

– najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,

– količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

Rok za predaju dokumentacije:

Od 06.12.2022. godine

Kontakt odjel: (naziv odjela, mail i telefon)

Eu odjel, euodjel@simora.hr 044/544-930

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41