Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske raspisuje Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva.

Tematski ciljevi javnog poziva su:
− Jačanje kapaciteta za demokratski razvoj društva
− Suzbijanje društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, potpora zdravstvenom sustavu
− Jačanje uloge žena, ravnopravnost spolova
− Prijenos iskustava iz demokratske tranzicije i ljudska prava
− Jačanje pravne države i dobrog upravljanja
− Sigurnost
− Poticanje gospodarskog razvoja, digitalizacija
− Zaštita okoliša, klimatske promjene, energetika, zelena tranzicija

Specifični ciljevi javnog poziva su:
– Osnažiti kapacitete i umrežavanje nacionalnih organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje
– Doprinijeti promicanju prioriteta i vidljivosti Republike Hrvatske na području međunarodne razvojne suradnje

Rok za podnošenje projektnih prijava na javni poziv je 27. svibnja 2021.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna, a najveći iznos 300.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice).

Na poveznici u nastavku pročitajte detaljnije o uvjetima natječaja:
http://www.mvep.hr/files/file/2021/UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-2021.pdf

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115