Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i sudjelovanju građana u „Konferenciji o budućnosti Europe“.

Rok za dostavu je 26. svibnja, 2021.

Cilj natječaja je potaknuti uključivanje u raspravu o izgradnji zdravog kontinenta, gospodarstva u interesu građana i građanki, socijalnoj pravednosti, digitalnoj transformaciji, izazovima migracija, ulozi EU u svijetu.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći 50.000,00 kn.

Projekti se financiraju u 100 % iznosu.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u Registar udruga i djeluju najmanje 5 godina u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive projektne aktivnosti su konferencije i okrugli stolovi , edukativne i debatne radionice za mlade o EU, kvizovi znanja, predavanja o EU u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe po školama i/ili fakultetima, edukativne publikacije za djecu i mlade o EU, web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU, obilježavanje Dana Europe i slično.

Planirano trajanje provedbe projekta je od 1.srpnja do 31.prosinca 2021.

Detaljnije o natječaju na linku u nastavku:

http://www.mvep.hr/files/file/2021/upute-za-prijavitelje.pdf

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115