Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

 

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu:

  • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece;
  • pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci;
  • pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

 

Da bi se mogao kvalificirati, prijavitelj mora:

  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan;
  • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.);
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima;
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta;
  • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.);
  • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana.

 

Rok za prijavu: 15. kolovoza 2021.

 

Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internetskoj stranici http://rtlpomazedjeci.hr/.

 

Način prijave: Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu „prijava na natječaj“.

 

Izvor: https://rtlpomazedjeci.hr/hr/sticky/natjecaj-za-donacije-7/

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115