Naziv natječaja: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Europski gospodarski prostor i Norveški financijski mehanizmi 2014. – 2020.)

Objavljen: 31.3.2021.

Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi iznos: financijska potpora iznosi između 5.000 i 15.000 eura, 100% stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi osoblja (plaće radnika i naknade za vanjske usluge fizičkih osoba, troškovi volontera na projektu)
  • Putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice
  • Troškovi nove ili rabljene opreme
  • Troškovi potrošne robe
  • Troškovi reprezentacije
  • Troškovi smještaja i putni troškovi za sudionike projekta
  • Troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora (do 50% prihvatljivih troškova)

Sažetak natječaja: Opći cilj Fonda je ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine. Programom se želi jačati uloge nevladinih organizacija u promicanju demokracije, uključivanju javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini te zaštiti ljudskih prava. Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Rok za predaju dokumentacije: 31. svibnja 2021., 12 h (podne)

Kontakt odjel:

Odjel za EU fondove

Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115

Link: https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/03/ACF-HR_Poziv_4_mali_projekti-1.pdf