U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada.

 

Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja: STEM u odgoju i obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje, aktivno građanstvo.

 

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

 

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

 

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

 

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Ukupna vrijednost Poziva: 1.264.706,00 EUR

 

Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR

 

Trajanje projekata: 12 – 18 mjeseci

 

Prihvatljivi prijavitelji: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

 

Prihvatljivi partneri:  bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Republici Hrvatskoj

 

Otvoren od 3. svibnja 2021. do 2. kolovoza 2021.

 

Izvori:

https://razvoj.gov.hr/aktualno/objavljen-je-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-unaprjedjenje-vjestina-i-kompetencija-ucitelja-i-drugih-odgojno-obrazovnih-radnika-u-osnovnoskolskom-sustavu-odgoja-i-obrazovanja/4587

https://eeagrants.hr/unaprjedenje-vjestina-i-kompetencija-ucitelja-i-drugih-odgojno-obrazovnih-radnika-u-osnovnoskolskom-sustavu-odgoja-i-obrazovanja-2/

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115