Cilj Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Poziv je sufinanciran sredstvima Fond europske pomoći za najpotrebitije – iz sredstava REACT-EU u okviru FEAD Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. kao odgovor Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

Za financiranje projekata u okviru ovoga Poziva raspoloživ je indikativni iznos od 80.795.000,00 kn.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak hrane), odnosno 200.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak osnovne materijalne pomoći, uključujući nabavu zaštitnih materijala i opreme te ostalih higijenskih proizvoda vezano uz borbu protiv COVID-19).

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 3.550.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak hrane), odnosno 450.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak osnovne materijalne pomoći, uključujući nabavu zaštitnih materijala i opreme te ostalih higijenskih proizvoda vezano uz borbu protiv COVID-19).

Prijavitelj može podnijeti prijavu za jednu ili obje vrste materijalne deprivacije te za tehničku pomoć (max 3 % 1. i/ili 2. materijalne deprivacije). Prijava za tehničku pomoć nije obavezna.

Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ima pravo zatražiti plaćanje predujma do najviše 30 % iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenog za pojedinu vrstu materijalne deprivacije odnosno tehničke pomoći.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Planirano trajanje projekta je od 10 do 12 mjeseci.

Rok: 30.6.2022.

 

Poveznica: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ublazavanje-siromastva-pruzanjem-pomoci-najpotrebitijim-osobama-podjelom-hrane-i-ili-osnovne-materijalne-pomoci-faza-iv/