Nacionalna ruralna mreža (NRM) djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Programu ruralnog razvoja prema dionicima koji djeluju u ruralnim područjima ili su vezani uz njih. Članstvo u NRM omogućava članovima međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima. Razvojna agencija Simora već nekoliko godina član je Mreže, a od ove godine imamo i predstavnika u Upravljačkom odboru – Marka Gašljevića.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

“Ciljevi umrežavanja su povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa Mreže, kao i poboljšanje kvalitete provedbe Programa, informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata, te poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima. Upravo za ispunjenje tih ciljeva ćemo se zalagati!”, rekao je Marko Gašljević, suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost Razvojne agencije Simora.