LAG Una je 29.11.2021. otvorila tri natječaja:

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na LAG Natječaje održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr.

Tekst sva tri natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u zip datoteci na web stranici LAG-a Una, u poglavlju Natječaji.

Više info: https://lag-una.hr/obavijest-otvorena-tri-lag-natjecaja/