Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 3. izmjene natječajne dokumentacije, koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje, vezano uz Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Izmjene se odnose na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga pa će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 15.2.2021. od 9:00 sati.

Izmjene uključuju i izmjenu krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, navedenog u točki 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga, te je novi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30.6.2021.

Ostale izmjene odnose se na sljedeće točke Uputa za prijavitelje:

3.2. Trajanje i početak provedbe

5.7. Dodatne informacije i

6.1. Administrativna provjera

Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

Sve informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/