Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi Poziv za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu” u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Modernizacijski fond u Hrvatskoj provode Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:
1. fotonaponske elektrane – alokacija 18.813.570,33 eura
2. elektrane na biomasu – alokacija 7.500.000,00 eura
3. bioplinske elektrane – alokacija 7.500.000,00 eura

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati.

Više informacija na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=238