Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije održat će četverodnevnu edukaciju na temu “Provedba projekata ESI fondova”. Edukacija će se održati u prostoru Sisačko-moslavačke županije, a cilj je unaprijediti znanja i vještine javno-pravnih tijela i javnih ustanova s područja SMŽ o provedbi projekata ESI fondova.

Edukaciju će održati zaposlenica Regionalnog koordinatora SMŽ Mia Pavičić Bogeljić. Sva javno-pravna tijela i javne ustanove s područja SMŽ zainteresirane  za radionicu mogu se javiti na e-mail: info@rk-smz.hr