Naziv natječaja: Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije

Objavljen:  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla, koji uz to udovoljavanju dodatnim uvjetima (koje se mogu naći u tekstu Javnog natječaja).

Prihvatljivi iznos financiranja: 

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50 % prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 2.000.000,00 eura po poduzetniku.

Prihvatljivi troškovi: 

Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. veljače 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju. Količina energenta koja se koristi za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od količine istog energenta u referentnom razdoblju.

Sažetak natječaja

Cilj Javnog natječaja je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivredni proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Potporom iz ovoga Javnog natječaja nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Rok za predaju dokumentacije: Do 20.06.2023. (do 10.00 h)

Kontakt:  044/660 116; 095/308 9201

Link:  https://www.apprrr.hr/program-drzavne-potpore-za-kompenzaciju-rasta-cijene-energenata-u-sektorima-prerade-poljoprivrednih-proizvoda/