Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti.

Za poziv je osigurano ukupno 9,95 milijuna eura, uz najveći pojedinačni iznos vaučera 9.990,00 do 19.900,00 eura, ovisno o vrsti vaučera.

Pozivom je predviđena dodjela pet vrsta vaučera, i to: za poboljšanje digitalnih vještina,  za digitalni marketing, za izradu strategije digitalne transformacije, za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) i za složena digitalna rješenja.

Prihvatljive aktivnosti: provođenje specijaliziranih programa neformalnog učenja usmjerenih na razvoj digitalnih vještina, izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama, izrada strategije digitalne transformacije, dijagnostika kibernetičke sigurnosti te izrada i implementacija složenih digitalnih rješenja.
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

Više informacija na https://mingor.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-vauceri-za-digitalizaciju/9290

Kontakt: 044 544-205 ili poduzetnistvo@simora.hr