Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na:

  • podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima
    • individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju
  • aktivnu podršku zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici
    • aktivna podrška zaposlenim roditeljima osiguravajući dodatnu skrb za djecu i organizirane aktivnosti
    • savjetodavni programi namijenjeni jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
  • poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
  • aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom-potresom i/ili pandemijom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život.

Poziv je otvoren do 18.3.2021., a ukupna planirana vrijednost Poziva je 8.600.000,00 kn.

Udruga može, kao prijavitelj na ovaj Poziv, prijaviti najviše jednu prijavu na razdoblje provedbe od 6 do 12 mjeseci. Udruga koja je ugovorila jedan projekt može istovremeno biti partner drugim udrugama na provedbi njihovih projekata u okviru ovog Poziva.

Prijava projekata vrši se isključivo preko sustava www.financijskepodrske.hr

Sve informacije dostupne su na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2021-godinu/5909