Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta „Dijalog Europske unije s mladima“ u RH.

Predmet Poziva: omogućavanje udrugama mladih i za mlade u RH da iskažu interes za prijavom projekta „Dijalog Europske unije s mladima“ kako bi jedna od njih bila imenovana nositeljem projekta u RH.

Prihvatljivi korisnici su udruge mladih i za mlade koje:

  • su registrirane sukladno Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga RH te djeluju na području RH;
  • se minimalno 5 godina bave djelatnostima iz područja rada s mladima i za mlade te poznaju problematiku mladih te su aktivno uključene u nacionalna i međunarodna događanja iz područja mladih;
  • dobro poznaju tematiku projekta „Dijalog Europske unije s mladima“ te način njegove provedbe.

Postupak izbora provest će Stručna komisija Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Udruge mladih i za mlade koje ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom, svoj interes mogu iskazati pisanim putem u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, uz dostavu tražene dokumentacije.

Informacije o Pozivu: https://demografijaimladi.gov.hr/natjecaji-i-javni-pozivi-iz-podrucja-mladih/4067