Nedjelja, svibanj 31, 2020
Naslovnica Blog Stranica 45

Jer “Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom”!

U utorak, 24.rujna 2019. godine smo novljanskim školama predstavili edukativnu videoigru nastalu u sklopu projekta “#Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom”. Video igru je izradio stručni tim PISMO a kako su se klinci zabavili, pogledajte u galeriji

 

Digitalna transformacija Sisačko-moslavačke županije

Danas, 24.9.2019. je počela dvodnevna in house radionica, koju smo u suradnji s DIHELP ACADEMY organizirali na temu digitalne transformacije Sisačko-moslavačke županije. Cilj je olakšati razmjenu ideja o glavnim izazovima digitalizacije u našoj županiji i kako ih učinkovito riješiti.

Upravo Inkubator PISMO ima status Digital innovation hub, što za cilj ima povezati MSP-ove na području Sisačko-moslavačke županije (a i šire) s inovativnim digitalnim tehnologijama.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA DODJELA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU „INOVATIVNIM PRISTUPOM DO ZAPOŠLJAVANJA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI“

Pozivamo sve zainteresirane i nezaposlene osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao, u području gaming industrije da se prijave za dodjelu potpora male vrijednosti. Svi potrebni dokumenti za prijavu na Javni poziv nalaze se na objavljenim poveznicama. Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona: 044/544-204 i 044/544-205

Javni poziv

Program potpora

Izjava o korištenje de minimis potpora

Poslovni plan

Zahtjev za potporu

 

114.800,00 kuna za unapređenje poslovanja i povećanje proizvodnog kapaciteta!

OPG Alapić Zoran na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Majuru bavi se stočarstvom. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

Dobivenu potporu uložit će u kupnju malčera i 9 junica. Tako će unaprijediti poslovanje na OPG-u i povećati svoju konkurentnost na tržištu.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 18.227.053,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.

Europska komisija DANAS objavljuje treći poziv WiFi4EU inicijative!

Europska komisija objavit će danas, 19. rujna 2019. u 13:00 sati treći poziv inicijative WiFi4EU. Prijavom na poziv, općine Europske Unije koje se nalaze na popisu prihvatljivih prijavitelja, mogu si osigurati vaučere za uspostavu besplatnih wi-fi mreža na javnim otvorenim i zatvorenim prostorima. Vrijednost jednog vaučera iznosi 15.000 EUR, a dodijelit će ih se ukupno 1780.

Popis subjekata koji su prihvatljivi za dodjelu vaučera nalazi se na poveznici: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call

Prijave traju do 20. rujna 2019. u 17:00, a vaučeri će se dijeliti prema redoslijedu podnošenja na temelju datuma i vremena podnošenja zahtjeva uz poštivanje ravnomjerne zemljopisne zastupljenosti. Ukupno će se dodijeliti najmanje 15 vaučera po državi.

Ovo je treći od četiri planirana poziva inicijative WiFi4EU. U prva dva poziva općine Republike Hrvatske kumulativno su osigurale 384 vaučera u ukupnoj vrijednosti od 5.760.000 EUR.

Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.

Ako već nemaju besplatne pristupne točke za Wi-Fi, općine imaju mogućnost zatražiti vaučere u vrijednosti od 15 tisuća eura za ugradnju potrebne opreme na javnim mjestima.

111.600,00 kuna za modernizaciju i unaprjeđenje poslovanja!

Priliku za širenje, ali i lakše poslovanje, OPG Božić Nikola je prepoznao u mjerama Programa ruralnog razvoja. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

OPG Božić Nikola nalazi se u Sunji, bavi se ratarstvom i stočarstvom. Dobivenu potporu uložiti će u kupnju poljoprivredne mehanizacije, što će doprinijeti efikasnijem obavljanju svakodnevnih obveza. Projektom vrijednosti 111.600,00 kuna modernizirati će OPG i unaprijediti poslovanje.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 18.112.253,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.

HAMAG-BICRO kroz Bond uspostavio pet pilot – usluga za poduzetnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) predstavila je rezultate pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) koji je pokrenut 2017. godine s ciljem okupljanja različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija na jednom mjestu, kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup informacijama. Konačni cilj projekta bio je razviti standardizirane visokokvalitetne usluge poduzetničkih potpornih institucija koje će biti regionalno ravnomjerno rasprostranjene. Kroz projekt BOND nastoje se smanjiti razlike u regijama i svim poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Uspostavljene pilot-usluge kroz Mrežu BOND uključuju standardizaciju usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizaciju usluga HAMAG-BICRO-a, mrežu mentora za poduzetnike, dijagnostičke alate za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrški PPI-ima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva. U rad Mreže BOND trenutno je uključeno 58 poduzetničkih potpornih institucija, čijih je 300 zaposlenika sudjelovalo na besplatnim specijalističkim edukacijama.

U okviru projekta BOND oformljena je i službena internetska stranica projektahttps://bond-hrvatska.hr/. Nastavak projekta očekuje se krajem ove godine. Od osnutka Mreže, mnoge poduzetničke potporne institucije izrazile su želju za učlanjenjem. Ukupna vrijednost projekta je 7.012.151,60 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

116.300,00 kuna za poljoprivrednu mehanizaciju!

Drago Štivojević na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Novskoj se bavi voćarstvom, točnije uzgojem šljive, kruške i lješnjaka. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

Korisnik će dobivenu potporu uložiti u kupnju opreme za lješnjake, malčer, motornu pilu i motornu kosu. Projektom vrijednosti 116.300,00 kuna modernizirati će OPG i unaprijediti poslovanje jer navedenu opremu trenutno nema i sve radi ručno što mu oduzima dosta vremena.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 18.000.653,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.

Za investicijske kredite za ruralni razvoj dostupno više od 500 milijuna kuna

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković prisustvovala je danas, 17. rujna 2019. godine svečanom potpisivanju sporazuma o financiranju između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i poslovnih banaka (OTP banka Hrvatska d.d.; Privredna banka Zagreb d.d.; Zagrebačka banka d.d.) čime počinje provedba Investicijskih kredita za ruralni razvoj za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta Investicijski krediti za ruralni razvoj upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima.

Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:
KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.
NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).
NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50,001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.
ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
VALUTA KREDITA: U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).
DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose ciljevima Poziva u skladu s uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijave na Poziv ostvaruju se kroz tri (3) prioritetna područja:

  • Promicanje i zaštita prava djece (jednogodišnji projekti),
  • Podrška obitelji (jednogodišnji projekti) i
  • Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva (trogodišnji programi).

Udruga prijavitelj može istovremeno prijaviti najviše tri (3) prijave na ovaj Poziv, odnosno istovremeno prijaviti najviše jednu prijavu po prioritetnom području a financisku potporu ostvariti samo za jednu prijavu.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 6.316.000,00 kuna

Prijava na Poziv moguća je putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za prijavu: 16. listopada 2019.