Naziv natječaja:  Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Objavljen:  Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi korisnici:  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi iznos financiranja:  80% iznosa

– do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,

– do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,

– do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

  • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
  • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
  • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Sažetak natječaja :

Svrha Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini. Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Rok za predaju dokumentacije: Poziv je otvoren do 8. prosinca, 2023. godine, Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS).

Kontakt odjel: Odjel za socijalne projekte, 044 660 115

Link: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182