Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. god. i Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. god.

Za Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. god.:

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17)1 razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

Gradovi razvrstani od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koji su:

a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);

b) koji provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;

c) koji financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području grada.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 962.534,00 € (7.252.212,42 kuna).

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 70,00 €/mjesečno.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 38.500,00 € za najviše 50 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c. (NN broj 63/08 i 90/10). Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

 

Za Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. god.:

Središnji državni ured poziva gradove s područja Republike Hrvatske razvrstane od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13, 98/19, 57/22); a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja (umanjeni za namjenske prihode) i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Ovim Javnim pozivom gradovi razvrstani od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti kojima su dodijeljena financijska sredstva Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini od 25. studenog 2022. godine (Klasa: 001-01/22-01/37, Urbroj: 519-02-1/1-22-1) ne smatraju se prihvatljivim prijaviteljima obzirom da su već ostvarili financiranje po prethodno navedenoj Odluci.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 884.000,00 €.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.).

Financijska potpora po djetetu iznosi 66,36 € / mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 54.747,00 € za najviše 75 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

 

Poveznice: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-gradovima-indeksa-razvijenosti-od-i-do-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-godini/6908 i https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-gradovima-indeksa-razvijenosti-od-v-do-viii-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-god/6909

Oba poziva vode se u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115

ili simora@simora.hr ili 044 544 204