Otvorene prijave za nagradu za inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga

Nagrada za međukulturalna postignuća (IAA) ključni je projekt za međukulturalni i međureligijski dijalog austrijskog Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove. Nagrada se dodjeljuje za uspješne i inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, u Austriji i globalno.

IAA promovira međukulturalne i međureligijske projekte u području umjetnosti, kulture, mladih, ljudskih prava, obrazovanja o globalnom građanstvu, integracije, ravnopravnosti spolova. Projekti trebaju biti u provedbi ili već provedeni.

Prijave su otvorene za neprofitne organizacije (udruge, zaklade, dobrotvorne obrazovne ustanove ili vjerske organizacije) i profitne organizacije. Individualne prijave članova organizacija civilnoga društva su također prihvatljive.

Neprihvatljive su prijave od vladinih, znanstvenih, istraživačkih i međunarodnih institucija i službi.

Nagrade će se dodijeliti u 5 kategorija u iznosima od 6.000 i 10.000 eura, a krajnji rok za prijavu je 17. ožujak 2024.

Više informacija: www.intercultural-achievement.com