Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Djelo o Domovinskom ratu podrazumijeva književno ili publicističko ostvarenje koje tematizira osobni ili posredni doživljaj Domovinskog rata, događaj stvarne ili fikcijske naravi te ostvarenje koje može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 4.000,00 EUR za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 EUR za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 EUR za dotisak ili otkup određenog broja primjeraka već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.

Za realizaciju pripreme i tiska prijavljenoga književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, prijevoda na strani jezik i objavu u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu, odnosno dotiska ili otkupa knjiga, prijavitelj je dužan osigurati dio vlastitih sredstava ili sredstava iz drugih izvora financiranja.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i prvi tisak, jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu te jedan projekt za dotisak ili otkup.

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali u vremenskom razdoblju provođenja projekta. Prihvatljivi troškovi su neophodni, jedinstveni i stvarni izdaci koje su nastali tijekom provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva.

Rok: 8.4.2024.

Poveznica: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115