Naziv natječaja: Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

Objavljen: 5. srpnja 2021.

Link: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-i-odrzavanju-znanstvenih-i-znanstvenostrucnih-skupova-i-skola-u-2021-godini/4442

Prihvatljivi korisnici: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljivi iznos:  do 50.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi)

Sažetak natječaja: Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Rok za predaju dokumentacije: 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr