Naziv natječaja: Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini

Objavljen: 5. srpnja 2021.

Link: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-programima-popularizacije-znanosti-u-2021-godini/4443

Prihvatljivi korisnici: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Prihvatljivi iznos: do 50.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

  • oprema i potrošni materijal,
  • najam prostora i tehnička podrška,
  • hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora

Sažetak natječaja: Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2021. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Programom popularizacije znanosti ne smatraju se znanstveni ili znanstvenostručni skupovi (konferencije, kongresi, simpoziji, susreti, skupovi, savjetovanja i sl.) i škole te aktivnosti povezane s znanstveno-izdavačkom djelatnošću.

Rok za predaju dokumentacije: 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr