Naziv natječaja: Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Objavljen:  05.01.2022.

Link:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/otvoreni-poziv-hitno-obnavljanje-pogodenih-prirodnih-podrucja-kako-bi-se-izbjegli-neposredni-ucinci-erozije-tla-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-m/

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 kn.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

  1. Hitne mjere sanacije.
  2. Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije.
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija

Sažetak natječaja:

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Rok za predaju dokumentacije:

30.05.2022.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr