Naziv natječaja: Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

Objavljen:  05.01.2022.

Link:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-prijevoza-ostecenih-u-potresu-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zup/

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Lokalne/regionalne javne institucije

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 224.172.882,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Sažetak natječaja:

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
U smislu ovog Poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Rok za predaju dokumentacije:

16.05.2022.

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr