Naziv natječaja:

Financiranje službi spašavanja

Objavljen:  05.01.2022.

Link:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-financiranje-sluzbi-spasavanja-za-potrebe-stanovnistva-nastalih-kao-posljedica-serije-potresa-pocevsi-od-28-prosinca-2020-godine-na-podrucju-gra/

Prihvatljivi korisnici:

Organizacije civilnog društva

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Gospodarski subjekti

Tijela javne vlasti

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 82.660.000,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Sažetak natječaja:

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine .

Rok za predaju dokumentacije:

Do iskorištenja alokacije Poziva odnosno najkasnije do 30.04.2022. do 12:00 h

Kontakt odjel: EU odjel / euodjel@simora.hr