Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora dosadašnji naziv ”Programi Zajednice” je izmjenjen te se koristi naziv ”Programi Unije” (osim u slučajevima kada se u imenu konkretnog programa nalazi termin ”Zajednica”, kao što je to slučaj u nazivu Drugog programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013.)

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.  Programi Unije su, temeljem posebne stavke u Općem proračunu EU, u pravilu namijenjeni državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske unije te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja. Države koje nisu članice Europske unije, i kao takve ne doprinose zajedničkom proračunu Unije, dužne su platiti članarinu za sudjelovanje u Programima Unije, a iznos članarine razlikuje se od programa do programa. Dio nacionalnog financijskog doprinosa kojeg je Republika Hrvatska obvezna platiti za sudjelovanje u pojedinom programu, financira se iz pretpristupnih fondova (IPA).

Temelj za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima Unije čini Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Zajednice (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 6/05) kojim se Hrvatskoj otvorila mogućnost sudjelovanja u 25 programa. Članak 5. Okvirnog sporazuma osigurava temelj za kasnije potpisivanje memoranduma o razumijevanju za sudjelovanje u pojedinim Programima Unije.

Aktualni programi u RH: