Nedjelja, 17 siječnja, 2021

Opće informacije o programima Unije

Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora dosadašnji naziv ''Programi Zajednice'' je izmjenjen te se koristi naziv ''Programi Unije'' (osim u slučajevima kada se u imenu...

Strukturni I drugi fondovi 2014. – 2020

rvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike. S financijskom alokacijom od 351,8 milijardi eura...