Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 16.2.2021. objavilo je obavijest o obustavi prve i druge skupine za financiranje Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 31.3.2021. do 9:00 sati.

Poziv (prva i druga skupina) se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava prve i druge skupine dosegli 120 % ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što, sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje, predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi u okviru prve i druge skupine za financiranje predani unutar razdoblja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

U okviru treće skupine za financiranje moguće je i dalje predavati projektne prijedloge.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/