Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta.

Cilj Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR od čega je predviđeno:
3.500.000,00 EUR za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
2.500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje.
Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:
reciklažna dvorišta – građevine: najniži iznos – 67.000,00 EUR; najviši iznos – 850.000,00 EUR;
mobilna reciklažna dvorišta: najniži iznos – 15.000,00 EUR; najviši iznos – 33.000,00 EUR.
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:
Reciklažna dvorišta – građevine:
• priprema projektno-tehničke dokumentacije
• građenje RD u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova ), te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada
• opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD
• nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
• aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
• aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD
• usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom
• izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom
• aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
Mobilna reciklažna dvorišta:
• nabava mobilnog RD, uključujući objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH
• izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom i, aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
• aktivnosti informiranja i vidljivosti

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 3. lipnja 2024. godine.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.