Dana 12. listopada 2023. godine na internetskoj stranici www.rk-smz.hr te www.burzarada.hzz.hr objavljen je javni natječaj za zasnivanje ranog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za edukaciju, 1 izvršitelj, za radni odnos u punom radnom vremenu na određeno vrijeme uz korištenje Potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Prijave na javni natječaj s dokazima mogle su se podnositi u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici www.burzarada.hzz.hr.

Postupak po javnom natječaju obustavlja se zbog promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja javnog natječaja.