Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.

Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika za aktivnosti u sljedećim područjima kompetencija:

 • jezično-komunikacijsko područje
 • matematičko područje
 • tehničko i informatičko područje
 • prirodoslovno područje
 • društveno-humanističko područje
 • umjetničko područje i
 • tjelesno-zdravstveno područje,

ovisno o interesu učenika i kadrovskim mogućnostima škole.

Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja i motivacije i dr., i to uz:

 • izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu
 • osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika
 • osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti
 • osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima (do 20% ukupnoga traženog iznosa).

Ministarstvo planira na temelju ovoga javnog poziva dodijeliti 300.000,00 EUR (2.260.350,00 kn) najkvalitetnijim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama.

Svaka škola može prijaviti projekt ili više projekata, na propisanom obrascu, a najviši ukupni traženi iznos za financiranje može biti do 4.000,00 EUR (30.138,00 kn) po školi.

Ukupni traženi iznos preporučuje se rasporediti za:

 • materijalne troškove za provedbu programa rada s darovitim učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima
 • troškove za nabavu opreme potrebne za provođenje programa.

Rok: 30.11.2023.

Poveznica: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. (gov.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115