Naziv natječaja:

73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Objavljen:  

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

– fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika

– Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva:

od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća

od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu gore navedeni

– mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana

Prihvatljivi iznos financiranja: 

5 000 – 30 000 eura – 85% povrat

Prihvatljivi troškovi: 

  • građenje i/ili opremanje objekata za životinje, staklenika, plastenika, objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje, opreme i sustava za navodnjavanje, za preradu poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Sažetak natječaja

Intervencija 73.12. namijenjena je malim poljoprivrednim gospodarstvima koji bi ulagali u proizvodnju, povećanje dodatne vrijednosti kao i u kupnju nove mehanizacije za modernizaciju i unaprjeđenje gospodarstva. Navedeno bi omogućio opstanak, održivost i razvoj gospodarstava, a ujedno i konkurentnost na tržištu u poljoprivrednom sektoru.

Rok za predaju dokumentacije:

1.7. – 31.7.2024. godine

Kontakt odjel: 

Odjel za ruralni razvoj

ruralni@simora.hr

044/660-116

095/308-9201

Link:

https://www.apprrr.hr/73-12-ulaganja-potpora-malim-poljoprivrednicima/