Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 8/2018.), te članaka 17, 23, 24. i 25. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“, Upravno vijeće javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2019. godine raspisuje

Natječaj za za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“