Sisačko-moslavačka županija raspisuje NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita
po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“ u 2020. godini.
Kredit se može iskoristiti za ulaganja u:
a) dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski
povezane
b) dugotrajnu nematerijalnu imovinu (imovna koja nema fizički ili financijski oblik, npr.
patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)
c) refinanciranje postojećih nepovoljnih investicijskih kredita iz prethodnog razdoblja koji su
realizirani i čija je namjena prihvatljiva po uvjetima iz ovog Projekta.
d) obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje u visini do najviše 30% iznosa ukupnog
kredita

Otplata do najviše 10 godina. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka uključenih u Projekt
„Poduzetnički krediti – 2018“u 2020. godini a najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.