Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije održat će edukaciju na temu “Zakonska i strateška podloga provedbe projekata EU fondova”. Edukacija će se održati u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine u prostorijama Općine Martinska Ves, a cilj je unaprijediti znanja i vještine javno-pravnih tijela i javnih ustanova s područja SMŽ o zakonskoj i strateškoj podlozi provedbe projekata EU fondova.

Edukaciju će održati zaposlenica Regionalnog koordinatora SMŽ Magdalena Frkat. Sva javno-pravna tijela i javne ustanove s područja SMŽ zainteresirane  za radionicu mogu se javiti na e-mail: info@rk-smz.hr